Funkce v základní organizaci

V každé ZO jsou přidělené funkce k osobám členům v přísluné základní organizaci.

Nastavení funkcionářů se provádí zde: "Nastavení ZO" -> "Funkce".

Na této kartě jsou připraveny všechny funkce, které se mohou v ZO vyskytovat. Pro jednotlivé funkce, lze přiřazovat pouze členy z danné ZO. Členům nelze přiřadit funkce z vyšší úrovně např. OO.

Do jednotlivých funkcí se přiřazuje pomocí tzv. postupného psaní osoby. Napíšete část jména osoby, kterou chcete do funkce vložit. Systém nabídne člena a po kliknutí na člena, se pod kolonku, kde se prováděl zápis přiřadí jméno osoby a před jménem se zobrazí červený křížek. V tuto chvíli se osoba správně přiřazena.

 

Mezi funkce patří i Důvěrníci. Důvěrnící jsou pro jednotlivé obvody a obvody se již v systému neevidují a každý obvod je definovaný pouze důvěrníkem. Do kolonky Důvěrník, je možné přiřadit libovolného člena z členské základny z příslušné základní organizace. Pokud si zde nadefinujete důvěrníky, bude Vám systém již nabízet tyto lidi v kolonkách Důvěrník.

Pod všemi funkcemi je tlačítko Uložit, které zajistí správné zapsaní všech funkcí. Zelené tlačítko Tisknout (PDF) umožňuje všechny funkce zobrazit v PDF dokumentu, připravené pro tisk.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF