Generování objednávky léčiv z VÚVč Dol se seznamem členů čerpajících dotace na tato léčiva

Objednávka léčiv v prostředí CIS, zajištuje efektivní předání informací od základních organizací k okresním a následný automatický sumář pro VÚVč Dol.

Postup pro ZO

Ve stanovištích u základní organizace je tlačítko Vyžádat léčiva, kde je možné zapsat jednotlivé počty příslušných lečiv. Pod tímto seznamem je možné přidat jednotlivé včelaře, kterých se objednávka týká. Včelaři se přidávají jednotlivě postupným psaním.

 

Pokud se žádanka týká všech včelařů je dobré včelaře nejprve vybrat ve členech a pak následně kliknout na modré tlačítko Vyžádat léčiva. Následně jsou pak vybraní včelaři přiřazeni do žádanky.

Po vložení všech potřebných informací je možné tlačíkem Uložit, uložit rozpracovanou žádanku. Pokud je vše správně zadáno je možné zeleným tlačítkem Uložit a předat okresu, předat žádanku okresní organizaci.

Postup pro OO

Okresní organizace má možnost jednotlivé žádosti uzavřít a předat VÚVč Dol.

Ve stanovištích je tlačítko Žádanky lečív, kde je výpis všech žádanek od ZO v příslušném okrese. Po vybraní všech nových žádanek je možné kliknout na tlačítko Objednat léčiva a systém zařídí předání objendávky do VÚVč Dol. Současně pod tlačítkem Objednávky léčiv vznikne Objednávka, u které je tlačítko PDF, kde je možnost vytisknout papírovou objednávku pro veterinární razítko. Následně se objednávka zasílá poštou nebo naskenovaná do VÚVč Dol.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF