Oprávnění editovat data

Editace údajů je povolena pouze pro základní organizace, kde musí být uživatel definován jako správce.

Všechna ostatní přístupová práva jako jsou okresní organizace, krajské koordinační výbory mohou do systému pouze nahlížet a měnit data u své organizace a prohlížet statistiku.

U členů mohou přidělovat pouze ocenění a poznámky.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF