Přidání uživatele

Za každou organizaci může být nadefinovaných několik uživatelů. Vždy musí být jeden hlvanípřístup, který je fixován na včelařský e-mail. Tento přístup není možné odstranit a pokud dojde k výměně správců u tohoto účtu je vhodné přepsat jméno a příjmění. Všechny osttaní správce je možné kdykolik odstranit a přidat nové. Rovněž je možné zde k jendotlivým správcům přístoupit a změnit jim hesla nebo oprávnění. Přidání uživatele se provádí odkazem Přidat uživatele.

Po kliknutí na Přidat uživatele se zobrazí možnost vložen základních informací o novém přístupu. E-mail, který zároveň slouží jako přihlašovací jméno se v systému nesmí opakovat. Vkládaný e-mail může být libovolný.

Uživatelské role jsou v systému dvě:

  • Správce ZO - uživtael může v sytsému provádět všechny změny, které se týkají ZO a jednotlivých členů
  • ZO jen pro čtení - uživatel může prohlížet všechna zadaná data, ale nemůže je editovat a ani jinak s nimi manipulovat.

DOPORUČENÍ: Doporučuji, aby s daty mohl manipulovt pouze jeden maximálně dva uživatelé. Pokud bude potřeba definovat více přístupů, měly by mít ostatní přístupy roli "ZO jen pro čtení".

Přístupové heslo musí mít minimálně 8 znaků a může obsahovat libolné znaky a číslice.

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF