Základní tiskopisy

Základní tiskopisy a formuláře, které jsou potřebné během roku a podléhají výběrů z členské základny, nebo ze stanovišť jsou vždy u tlačítka "Exportovat". V poli vedle tlačítka se vybere, který formulář je nutné exportovat a po stistku tlačítka Exportovat systém nabídne ke stažení PDF nebo případně Excel.

 

Pokud potřebujete tisk podle důvěrníků, je nutné mít důvěrníky vyplněné u členů a u stanovišť. Důvěrníci se vybírají metodou postupného psaní.

a) Definice u členů

b) Definice u stanovišť

 

Výběr tisku podle důvěrníků probíhá pomocí hlavního filtru. V kolonce "Hlavní důvěrník" vyberete důvěníka, podle kterého potřebujete filtrovat a stistknete tlačítko Hledat. Členové se odfiltrují, po výběru příslušného exportu a stisknutí tlačítka Exportovat. Do exportu se zobrazí pouze členové, kteří jsou pod příslušným důvěrníkem. Pro tisk podle důvěrníků u stanovišť, je celý proces stejný pouze probíhá na záložce "Stanoviště".

 

V případě, že potřebujeme do tiskopisu zahrnout pouze několik málo členů, např. pro členskou příhlášku. Je nutné vybrat jen příslušné členy. Jak je vidět na obrázku níže, jsou vybraní tři členové. Pouze vybraní členové by se propsali do exportu na přihlášku, která je předvybraná u tlačítka Exportovat.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF