Včelařské kroužky

 

Modul včelařské kroužky slouží pro evidenci dětí v kroužku a agendy spojené s kroužky.

Po přihlášení do systému je vidět základní nabídka Kroužky, Školní roky, Všechny kroužky.

V nabídce Kroužky naleznete výpis kroužků o které jsou pro přihlášení k dispozici. Kroužky do profilu přidává ZO, pod kterou kroužek spadá. Všechny údaje zadává ZO, vedoucí kroužku může změnit doručovací adresu pro zasílání časopisu. Vedoucí kroužku si může prohlednout informace, které ZO eviduje, překontrolovat zřizovatele a prohlédnout si informae o stanovištích.

V nabídce Školní roky máte možnost spravovat jednotlivé roky u kroužků.

Přidat školní rok se provádí pomocí tlačítka „Založit školní rok“, kde se zobrazí formulář pro výběr kroužku a výběr přislušného školního roku. Po vyběru obou hodnot se klikne na tlačítko Uložit a základní založení školního roku je hotovo.

V přehledu se zobrazí zadaný školní rok a konci řádku je tlačítko „Detail“. Po kliknutí tlačítko „Detail“ je možné zadávat kompletní agendu v příslušném roce. Agenda je rozdělena na Členové, Schůzky, Dotace.

Členové

V agendě „Členové“ je správa a evidence dětí v příslušném roce. Člena je možné přidat dvě způsoby. První způsob je „Založit nového člena“, kde je potřeba vyplnit všechny potřebné údaje. Druhá možnost „Přidat existujícího člena“ slouží pro načtení člena z minulých let, nebo z jiného kroužku, pokud člen přestoupil. Systém dohledá na základě Data narození, Jména a Příjmení dohledat již existijícího člena a přiřadit jej do koužku. Tímto postupem si zajistíme informaci o pohybu člena v rámci koužku a připravíme si tak podklady do soutěží, protože budeme znát minulost člena.

 

Po přidání člena se na jeho řádku zobrazí tři tlačítka Osobní údaje, Členství, Odebrat člena

Osobní údaje – editace základních údajů o členovi.

Členství – zde se zadávají údaje o nastoupení do aktuální kroužku

Odebrání člena – odebere člena z aktuálního kroužku a ponechá jej v systému pro načtení v jiném kroužku

Nad členy je možnost provádět exporty dle potřeby a závistlosti na potřebě se budou jednotlivé tiskové exporty přidávat. V základu je v systému export členů do excelu a Jmenný seznam členů VKM do pdf.

 

Schůzky

Pro každý rok je možné evidovat Schůzky členů v kroužku. Po přidání schůzky se na řádku schůzky ukážou tlačítka Detail, Účast, Prezenční listina.

Detail – slouží k zadání údajů o aktuální schůzce

Účast – elektronická evidence ůčasti členů na schůzce

Prezenční listina – vygenerování pdf souboru s prezenční listinou

 

Dotace

Záložka slouží k přehledu dotací, které kroužek obdržel v aktuálním školním roce.

 

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF