Základní informace CIS

Centrální informační systém (CIS) zajišťuje kompletní správu všech členů ČSV. CIS spojuje všechny potřeby základních organizací, okresních organizací a ústřední organizace. Obrovskou výhodou centralizace je zajištění jedné evidence všech údajů potřebných pro správnou funkci všech složek svazu. CIS nahrazuje všechny stávající evidence členské základny a umožňuje tak kompletní přehled nad všemi informacemi. Systém zajišťuje jednotné zpracování všech agend. CIS zajišťuje zefektivnění práce všech funkcionářů a následné zlevnění správy členské základny. Systém šetří hlavně poplatky za dopisy, které se zasílají mezi jednotlivými složkami svazu. Rovněž šetří čas pracovníků na ústředí, kteří se o členskou základnu starají.

Centrální informační systém zajišťuje efektivní zpracování statistiky, dotací, podkladů pro léčiva, evidencí informací k časopisu a další důležitých agend. K přístupu do systému je zapotřebí internetový prohlížeč např. Internet Explorer, Chrome nebo Firefox. Pro přístup je nutné znát své přihlašovací údaje. Odpadá potřeba instalovat cokoliv do počítače a vše fixovat na příslušný počítač. Už se nestane situace, že by došlo k přeinstalování počítače a funkcionář by přišel o evidenci členské základny. Celý systém je denně zálohován, aby nemohlo dojít ke ztrátě dat.

 

Všechny texty v jednotlivým sekcím se postupně doplňují!

Námitky proti školení, se kterými jsem se dosud setkal.

1.Evidenci si vedeme v programu Evidence ZO od Formana.
Odpověď: Vývoj tohoto software byl ukončen rokem 2013 a ukončena i podpora. Důvodem byla vzrůstající nekompatibilita s Windows. Udělat program, který by hladce chodil na Windows 95,98,XP,Vista,7 a 8 je za rozumný peníz nemožné. Navíc vyžadoval od uživatele určitou úroveň it znalostí při instalaci a následných updatech. Ti kdož si dosud vedli evidenci v tomto programu jsou trochu ve výhodě. Pokud si z poslední verze Evidence ZO udělají "Export do OV" a tento soubor si pak přinesou na školení, školitel jim tento soubor pomůže naimportovat do CIS, což jim ušetří mnoho hodin práce.

2. Evidenci vedeme papírově nebo v Excelu a vše posíláme na centrálu poštou nebo mailem.
Odpověď: I tato varianta bude v budoucnu možná. Hlavně se s ní počítá u počítačově "slabších" organizací. Na centrále bude muset někdo tyto údaje přepsat do CIS. Zabere to čas pracovníka, může, ale nemusí dojít k chybě při přepisu, ať už z důvodu nečitelnosti podkladu nebo jiných. Z časových důvodů bude odezva podstatně pomalejší. Organizaci ZO to bude stát poštovné a telefonáty a nebude mít žádný přehled o svých členech, stanovištích, počtech včelstev, o cizích včelařích, kteří mají na jejich území stanoviště, atd.

3.Nemáme v organizaci počítač, nikdo z členů nemá připojení na internet,ČSV nám ho nezaplatí, a vůbec se nechceme pouštět do takových moderních vymožeností.
Odpověď:Ano, i s takovými námitkami se setkáváme. Někdy i v mailech se sprostým nádechem. Naštěstí ojediněle.  Co na to říci? Buď lze pokračovat písemně, jako v bodě 2, nebo se zamyslet, jestli se doba trochu nezměnila. CIS je koncipován tak, že se na něj připojíte doslova z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Od kamaráda, z internetové kavárny, z práce, prostě odkudkoliv. Také lze pořídit nějaký starý vyřazený počítač a provozovat tona něm. Napadá mě spousta věcí, ale pokud nebude vůle, tak to určitě nepůjde. Za to ručím.

4.Pošlete jen heslo pro přístup a návod a já už si s tím poradím, nebudu si celý den rozbíjet školením.
Odpověď: Toto není možné ani to nedoporučuji. Z legislativních důvodů se podepisuje na školení převzetí přístupu do CIS. Pracuje se v něm sosobními daty včelařů.Navíc školení CIS provádějí přednášející odborníci, kteří se na vývoji CIS podílejí od začátku a mohou vám poradit spoustu vychytávek. Z osobních zkušeností ze školení mohu konstatovat, že posluchači odcházejí ze školení, když ne nadšení, tak alespoň spokojeni. Důvodem je to,že je tady něco zcela nového, co ještě na Svazu nebylo a co jim při správném vedení usnadní spoustu práce.

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF