Manuál k systému CIS Českého svazu včelařů

Najdete zde návody a jak realizovat jednotlivé úkony v systému CIS.

Manuál se postupně doplňuje.

 

Centrální informační systém (CIS) zajišťuje kompletní správu všech členů ČSV. CIS spojuje všechny potřeby základních organizací, okresních organizací a ústřední organizace (sekretariátu) . Obrovskou výhodou centralizace je zajištění jedné evidence všech údajů potřebných pro správnou funkci všech složek svazu. Systém zajišťuje jednotné zpracování všech agend. CIS zajišťuje zefektivnění práce všech funkcionářů a následné zlevnění správy členské základny. Systém šetří hlavně poplatky za dopisy, které se zasílají mezi jednotlivými složkami svazu. Rovněž šetří čas všem funcionářum ČSV, kteří se o členskou základnu starají.

Centrální informační systém zajišťuje efektivní zpracování statistiky, dotací, podkladů pro léčiva, evidencí informací k časopisu a další důležitých agend. K přístupu do systému je zapotřebí pouze internetový prohlížeč. Pro přístup je nutné znát své přihlašovací údaje. Celý systém je denně zálohován, aby nemohlo dojít ke ztrátě dat.