Nastavení OO

Nastavení OO slouží pro úpravu a editaci základních informací o OO. Obsahuje záložku Základní, Funkce, Členské schůze, Delegáti, Delegáti ZO, Registrační list, Katastry, Výkazy majetku a Historie. 

  • Záložka základní obsahuje základní informace o OO jako je název, registrační číslo a pod který kraj OO spadá. Mezi další informace patří IČO, webové stránky, pokud je okresní organizace má je vhodné tuto kolonku mít vyplněnou, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, které slouží pro zasílání dotací, dále pak také, kdo je příjemcem pošty. Mezi další informace patří sídlo OO a Doručovací adresa, v případě, že se liší od sídla OO. Veškeré provedené změny je zapotřebí potvrdit kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''. 

 

  • Záložka funkce slouží pro nastavení funkcí v organizaci. Jakoukoliv funkci můžete kdykoliv upravit, pokud budete chtít někoho odstranit a změnit na někoho nového, stačí původní osobu odstranit pomocí červeného křížku vedle jména, pro přidání osoby je zapotřebí do kolonky vepsat alespoň část jména, systém automaticky sám vyhledá podle začátku písmen. Veškeré provedené změny je zapotřebí opět potvrdit kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''. Mimo vámi upravené změny, můžete také nahlédnout do historie změn a to vedle kolonky pro nabídku členů kliknutím na modrý text ,,Zobrazit historii'', po rozkliknutí se Vám otevře nové okno, které Vám ukáže, zda již nějaké změny byly provedeny či nikoliv. U funkce může být informace zda je unikátní, nebo s jakými funkcemi nelze kombinovat. Seznam funkcionářů OO ČSV stáhnete kliknutím na zelené tlačítko ,,Tisknout PDF''. 

 

  • Záložka členská schůze zobrazí seznam vytvořených nebo v minulosti provedených členských schůzí. Nahoře pomocí zeleného tlačítka ,,vytvořit členskou schůzi'' se Vám otevře nové okno, které bude obsahovat pro vyplnění tyto kolonky: datum, čas a místo konání, dále kolonka pro popis programu, výroční zprávy a plán práce, napravo možnost nahrání souboru pro danou kolonku. Veškeré změny opět uložíme kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''. 

 

  • Záložka Delegáti zobrazí seznam již vytvořených delegátů společně s důvodem zvolení. Delegáty můžete kdykoliv upravit pomocí modrého tlačítka ,,Upravit'' nebo odstranit pomocí červeného tlačítka ,,Odstranit''. Delegáti jsou zástupci OO pro sjezd ČSV, který se koná jednou za pět let. Delegáta můžete přidat pomocí zeleného tlačítka ,,Přidat delegáta'', po rozkliknutí se zobrazí nové okno, kde bude zapotřebí vyplnit jméno a příjmení člena, důvod zvolení a pro jaký rok se stane delegátem. Vše je zapotřebí opět potvrdit kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''. 

  • Záložka Delegáti ZO udává přehled delegátů za zvolené roky. V příslušném roce je možné vytisknout průkaz delegáta tlačítkem ,,Tisk průkazu''.

 

  • Záložka registrační listy je stejným procesem jako u registračních listů ZO, celý návod najdete v manuálu CIS pod záložkou základní organizace/registrační list, kde najdete celý postup i video. 

 

  • V záložce Katastry najdete přehled katastrálních území přidělených k jednotlivým základním organizacím. Na začátku seznamu jsou zobrazeny katastry, které jsou pro příslušný okres, ale nejsou zařazeny do žádné základní organizace. Seznam si můžete nechat stáhnout do CSV souboru pomocí kliknutí na oranžové tlačítko ,,Stáhnout CSV'' a poté se souborem pracovat v excelu.  

 

  • Záložka výkazy majetku slouží k evidenci v obchodním rejstříku. Každá okresní organizace má povinnost odevzdávat výkaz majetku státní správě a aby to bylo pro OO jednodušší, výkaz majetku se dělá pomocí CISu, výkaz majetku předává sekretariát. Částky pro výkaz majetku se zadávají v tisících, to znamená pokud mám na účtě 5500 Kč vložím hodnotu 5,5, pokud mám na účtě 10 000 zadám 10. V případě, že by výkaz majetku byl vyplněn špatně, sekretariát nebo technická podpora to vrátí zpět k opravení. 

 

  • Záložka historie slouží k přehledu změn v CIS systému, které jste jako uživatelé provedli. Pomocí filtrování můžete hledat podle Názvu, Spadá pod OV a Žádost o dotace uzavřena. Níže máte tabulku která obsahuje popis změny, kdo změnu provedl, datum změny a detail změny, který zobrazí nové okno obsahující podrobný detail změny. 

 

Veškeré provedené změny je zde zapotřebí potvrdit kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''. 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.