Přehledy OO

 

Přehledy OO obsahují záložky sumární přehledy, vzdělávací akce, statistika, přehled dotací, přehled příspěvků, platby za členské příspěvky a výkazy majeZáložka sumární přehledy slouží k sumárnímu přehledu předpisů a plateb členských příspěvkůza aktuální rok.V globálním filtrování si můžete zvolit pro jaký rok chcete seznam vyfiltrovat. Přehled si můžete nechat exportovat do PDF pomocí oranžového tlačítka ,,PDF''.  

  • Záložka Vzdělávací akce udává přehled všech uskutečněných vzdělávacích akcí, které jsou seřazeny podle roku konání. Na konci řádku si můžete nechat exportovat vyúčtování kliknutím na oranžové tlačítko,,Vyúčtování - PDF''. 

  • Záložka Statistika udává informaci o výkazech včelařství v ČR v letošním roce. V globálním filtrování si můžete nastavit rok nebo kterou ZO chcete zobrazit. Veškeré změny je zapotřebí potvrdit kliknutím na modré tlačítko ,,Hledat''. Vámi vyhledané kritéria si můžete nechat exportovat do excel souboru kliknutím na modré tlačítko ,,Exportovat'' s možností volby úhyny podle ZO nebo OO. 

  • Záložka Přehled dotací obsahuje aktuální informace o fixní dotaci na administraci pro OO, Dotaci na administraci pro ZO, OO obdrží na účet a Dotace na administraci pro OO na DPP, můžete si zde nechat  vygenerovat dotace na administraci 1D nebo přehled dotaci 1D, kliknutím na oranžové tlačítko ,,dotace na administraci 1D'' a ,,přehled dotaci 1D''.

  • Záložka Přehled příspěvků slouží pro přehled již zaplacených členských příspěvků. Nahoře si můžete v globálním filtrování libovolně vyhledávat podle roku, předpisu, zaplacení, zpracování, počtu včelařských kroužků, celkového počtu včelstev, celkového počtu členů a celkové částky pro RV ČSV, veškeré provedené změny ve filtrování je zapotřebí potvrdit kliknutím na modré tlačítko ,,Hledat''. V seznamu se Vám vyfiltruji příspěvky, které odpovídají vašemu filtru. Okresní organizace vidí, které ZO mají případně nemají zaplacené členské příspěvky na sekretariát ČSV. Rovněž lze z přehledu vyčíst kvůli které ZO jsou nebo nejsou vypláceny příspěvky pro OO. 

  • Záložka Platby za členské příspěvky slouží pro přehled všech plateb za členské příspěvky. Seznam je řazený podle roku, přesného datumu platby, názvy platby, poznámky, čísla účtu, kde peníze odešli, počet ZO a částka. 

  • Záložka Výkazy majetku slouží k evidenci v obchodním rejstříku. Každá základní organizace má povinnost odevzdávat výkaz majetku státní správě a aby to bylo pro ZO jednodušší, výkaz majetku se dělá pomocí CISu a výkaz majetku předává sekretariát. Zde je přehled o jendotlivých organizacích, zda již výkaz předali na sekretariát.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.