Prohlášení pro uživatele CIS

Každý uživatel systému je povinen při prvním přihlášení odsouhlasit prohlášení, které je uvedené níže:

Prohlášení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů se zavazuji při práci s Centrálním informačním systémem Českého svazu včelařů, o.s. (CISem) postupovat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu či úniku osobních údajů, k jejich neoprávněným přenosům, změnám, ztrátě či zničení, tj. aby bylo zamezeno zneužití osobních údajů členů Českého svazu včelařů, o.s.. Jsem si vědom, že případné mé porušení uvedených povinností je sankcionováno zákonem. Zároveň se zavazuji uhradit všechny škody, které vzniknou porušením těchto mých povinností.

 

Odsouhlasené prohlášení najdete v sekci Ostatní v položce Podmínky použití, na konci prohlášení je i datum odsouhlasení.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.