Včelařské kroužky

Základní pohled

Modul včelařské kroužky slouží pro evidenci dětí v kroužku (VKM) a agendy spojené s kroužky.

 

Přihlašovací údaje do modulu VKM vám byly buď zaslány na e-mail, nebo vám byl rozšířen již stávající přístup do CIS, nebo o ně můžete požádat technickou podporu CIS.  

Po přihlášení do systému je vidět základní nabídka Kroužky, Školní roky, Všechny kroužky.

 

V nabídce Kroužky naleznete výpis kroužků o které jsou pro přihlášení k dispozici. Kroužky do profilu přidává ZO, pod kterou kroužek spadá. Všechny údaje zadává ZO, vedoucí kroužku může změnit doručovací adresu pro zasílání časopisu. Vedoucí kroužku si může prohlednout informace, které ZO eviduje, překontrolovat zřizovatele a prohlédnout si informae o stanovištích.

V nabídce Školní roky máte možnost spravovat jednotlivé roky u kroužků.

Přidat školní rok se provádí pomocí tlačítka „Založit školní rok“, kde se zobrazí formulář pro výběr kroužku a výběr přislušného školního roku. Po vyběru obou hodnot se klikne na tlačítko Uložit a základní založení školního roku je hotovo.

V přehledu se zobrazí zadaný školní rok a konci řádku je tlačítko „Detail“. Po kliknutí tlačítko „Detail“ je možné zadávat kompletní agendu v příslušném roce. Agenda je rozdělena na Členové, Schůzky, Dotace.

Členové

V agendě „Členové“ je správa a evidence dětí v příslušném roce. Člena je možné přidat dvě způsoby. První způsob je „Založit nového člena“, kde je potřeba vyplnit všechny potřebné údaje. Druhá možnost „Přidat existujícího člena“ slouží pro načtení člena z minulých let, nebo z jiného kroužku, pokud člen přestoupil. Systém na základě Data narození, Jména a Příjmení dohledá již existijícího člena a přiřadit jej do koužku. Tímto postupem si zajistíme informaci o pohybu člena v rámci koužku a připravíme si tak podklady do soutěží, protože budeme znát minulost člena.

Po přidání člena se na jeho řádku zobrazí tři tlačítka Osobní údaje, Členství, Odebrat člena

Osobní údaje – editace základních údajů o členovi.

Členství – zde se zadávají údaje o nastoupení do aktuální kroužku. Nastavuje se zde i zasílání časopisu pro členy VKM. Časopis bude chodit na adresu dítěte. Vedoucí kroižku má možnost navolit, zda má dítě časopis dostávat. Časopis by měl chodit pouze dětem, kteří umí číst a časopis jim do rodiny nechodí.

Odebrání člena – odebere člena z aktuálního kroužku a ponechá jej v systému pro načtení v jiném kroužku

Exporty - nad členy je možnost provádět exporty dle potřeby a závistlosti na potřebě se budou jednotlivé tiskové exporty přidávat. V základu je v systému export členů do excelu a další již existující exporty VKM do pdf.

Schůzky

Pro každý rok je možné evidovat Schůzky členů v kroužku. Po přidání schůzky se na řádku schůzky zobrazjí tlačítka Detail, Účast, Prezenční listina.

Detail – slouží k zadání údajů o aktuální schůzce. Zadaná data se předvyplní do Prezenční listiny, kterou je možné už jen vytisknout a nechat děti podepsat.

Účast – elektronická evidence účasti členů na schůzce. Systém je rozšířen o možnost zaslat rodičům informace o konání schůzky na e-mail s předstihem. Součástí je elektronická evidence účasti, která je pak možné použít pro statistické účely.

Prezenční listina – vygenerování pdf souboru s prezenční listinou s výpisem dětí, které pak už provedou pouze podpis na začátku a konci schůzky. Pokud přidáte nového člena včelařského kroužku v průběhu roku a máte již vygenerovanou schůzku, tak se nový člen do schůzky nezařadí. Je potřeba mít nejprve zadaného člena a pak vytvořit schůzku.

Exporty - nad seznamem je možné provádět export přílohy č.5, Dle potřeby budou přidány další exporty.

 

Dotace

Záložka slouží k přehledu dotací, které kroužek obdržel v aktuálním školním roce.

 

Soubory

Zde si mohou vedoucí kroužky vložit užitečné soubory pro včelařský kroužek, aktuálně se budou soubory plnit dětskou přílohou z časopisu.

 

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.