Základní organizace ČSV

Základní organizace obsahuje záložku Základní informace, Funkce, Členské příspěvky, Dotace, Vrácení dotace, Vzdělávací akce, Platby, Statistiku, Ochranná pásma, seznam Členských schůzí, delegátů, dále pak záložku ostatní, registrační list, přehled výkazu majetku a historii provedených změn.

 

Záložka základní obsahuje základní informace o ZO jako je název, registrační číslo a pod kterou okresní organizaci ZO spadá. Mezi další informace patří IČO, webové stránky, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, které slouží pro zasílání dotací, dále pak také kdo je příjemcem pošty. Mezi další informace patří sídlo ZO a Doručovací adresa, v případě, že se liší od sídla ZO. Veškeré provedené změny je zapotřebí potvrdit kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''. 

 

Záložka funkce slouží pro nastavení funkcí v organizaci. Jakoukoliv funkci můžete kdykoliv upravit, pokud budete chtít někoho odstranit a změnit na někoho nového, stačí původní osobu odstranit pomocí červeného křížku vedle jména (ukázat), pro přidání osoby je zapotřebí do kolonky vepsat alespoň část jména, systém automaticky sám vyhledá podle začátku písmen (ukázat). Veškeré provedené změny je zapotřebí opět potvrdit kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''. Mimo vámi upravené změny, můžete také do historie změn nahlédnout a to vedle kolonky pro nabídku členů kliknutím na modrý text ,,Zobrazit historii'', po rozkliknutí se Vám otevře nové okno, které Vám ukáže, zda již nějaké změny byly provedeny či nikoliv. Seznam funkcionářů ZO ČSV stáhnete kliknutím na zelené tlačítko ,,Stáhnout PDF''. 

 

Záložka statistika slouží pro sběr výkazů za uplynulé roky. Zde ve filtrování si můžete vybrat za jaký rok byste výkaz požadovali, po vybrání je zapotřebí kliknout na modré tlačítko ,,Hledat''. Záznamy níže se automaticky změní na požadovaný rok, vpravo je možnost exportu záznamů za zvolená rok do excel souboru. Dále pak možnost zvolit si úhyny podle ZO nebo OO. Tato statistika vychází z hodnot zadaných ve statistice u jednotlivych včelařů.

 

 

Záložka členské příspěvky obsahuje aktuální centrální nastavení, které Vás informuje o předpisu členských příspěvků na rok 2022, níže si můžete libovolně nastavit příspěvky ve vaší ZO, které se vybírají od včelařů. Níže máte možnost kliknout na oranžové tlačítko, kde máte možnost na výběr stáhnout PDF soubor se seznamem členských příspěvků. Jednotlivé seznamy je možné rozdělit podle důvěrníků, ,,zaškrtávátkem” pod tlačítky.

 

- Řádný člen hradí dle domluvy všechny nastavené příspěvky příspěvky v ZO.

- Registrovaný člen může hradit členské příspěvky do maximální výše, kterou hradí řádný člen. Příspěvek se automaticky počítá za každého včelaře, který je v dané ZO registrovaný a napočítají se mu příspěvky za včelstva, která má na území příslušné ZO a u stanoviště je nastaveno, že se stará “cizí ZO”.

- Platby za neorganizované včelaře jsou dle domluvy, ale velmi doporučujeme příspěvky od nečlenů vybírat, protože evidenční agenda, vyšetření vzorku a léčení v sobě skrývá velké množství nákladů a času.

Tabulka “PŘEDPIS ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK ...” vychází z aktuálních dat a mění se v průběhu roku podle počtů včelstev a včelařů.

 

Záložka dotace obsahuje aktuální centrální nastavení požadované a obdržené dotace na včelstvo, můžete si zde vygenerovat přehled dotaci 1D nebo sumární žádost o poskytnutí dotace 1D. V případě, že vyplácíte dotaci 1.D na účet je připraven ABO soubor, který můžete importovat do banky a nemusíte přepisovat jednotlivé platby. Do ABO souboru jsou generování pouze včelaři, kteří mají zvoleno výplata dotace na bankovní účet. Výplatu 1D hotově,  sdělení o poskytnutí dotace, na konci tohoto řádku po uzavřen dotace najdete zde zelené tlačítko Rozeslat sdělení o rozhodnutí dotace. Po rozeslání zde najdete informaci o tom, kdy bylo rozhodnutí o poskytnutí dotace zasláno. 

Níže je přehled dotaci za minulé roky a možnost zobrazit si dotační dokumenty za minula období.

 

Další záložkou je záložka vrácení dotace, ta slouží pouze pro přehled vrácených dotací pro zvolený rok. Ve filtrování si zvolíte rok, který požadujete a kliknete na modré tlačítko ,,Hledat”. Po vyfiltrování se Vám níže zobrazí tabulka, která bude seřazena podle jména a příjmení včelaře, počet vrácené dotace za včelstva, suma k vrácení a důvod vrácení, který vždy musíte dodat. Níže máte možnost vyfiltrovaný seznam nechat exportovat do souboru PDF pro přehled vrácených dotací. Přehled vrácené dotace se podepsaný zasílá dle potřeby na sekretariát ČSV.

 

Záložka Platby slouží pro informaci celkových plateb za vrácení dotace, uzavření včelařských příspěvků a platby v průběhu roku za nové členy. Záložka platby obsahuje dva seznamy, jeden pro přehled položek k zaplacení a druhý seznam již uhrazených plateb.  Seznam pro přehled k zaplacení částky slouží pro informaci, co je zapotřebí uhradit, po uhrazení se platba propíše do celkového souhrnu plateb níže. Seznam obsahuje číslo platby, stav platby, zaslat na účet, název platby, rok platby, kdo platbu vytvořil, jaká byla částka a uhrazená částka, dále pak na konci řádku máte možnost rozkliknout Položky, Částky a vygenerovat PDF soubor s pokynem pro platbu. Modré tlačítko Položky zobrazí podrobný detail platby, modré tlačítko částky zobrazí seznam přijatých plateb pro danou platbu. 

V tabulce “Položky k zaplacení” je možnost vygenerovanou platbu odstranit. Možnost se používá v případě, že se jedná o neoprávněnou platbu, nebo se jedná o nového včelaře, který dětí v rámci rodinny členské příspěvky a příspěvky na člena. V případě, že jsou položky k zaplacení v pořádku, je třeba kliknout na zelené tlačítko. ,,Potvrdit platbu”. Tímto krokem se platba se přesune do seznamu plateb k úhradě.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.