Změny v systému

 

Výpis všech změn v systému CIS.

01.01.2023

 Export výplatního seznamu 1.D - důvěrníci bude k dispozici v průběhu tohoto týdne.

01.03.2022

Nově se do karty včelaře v záložce dotace a příspěvky přidalo žluté tlačítko ''rozhodnutí o poskytnutí dotace do detailu včelaře''.

01.04.2022

Nově se pro roli OO přidala možnost zasílat zprávy na ZO nástěnku i do jejich e-mailových adres.

01.06.2022
U role OO se nově aktualizovalo pořadí roků u výkazu majetku.

 

 

01.09.2022

Nově se v CISu u Porovnání žádosti o dotaci pro rok 2022 s hodnotami v IZR zobrazuje význam barev, které jsou použity u jednotlivých včelařů. 

 

01.10.2022

Nově se u Kroužků přidala aktualizace. Nyní se u ukončených kroužků nezobrazí Zřizovatel. 

03.03.2022

Nově se do seznamu žádostí o vyšetření přidala funkce ''Přidat členy mimo ZO do žádosti o vyšetření'' s možnostmi: Znám ZO včelaře a Znám registrační číslo stanoviště.

03.06.2022

U role OO je nová změna výpisu vzdělávacích akcí. Zrušili se sloupce Přednáška, Kurz, Seminář, které se přesunuly do nově vytvořené záložky Vzdělávací akce.

03.09.2022

Pro snazší práci jsme pro Vás v porovnání žádosti o dotaci s hodnotami v IZR přidali nalevo filtrování Zobrazit vše, Počet včelstev odpovídá, Počet včelstev neodpovídá. 

03.10.2022

Nově se do CIS přidala možnost změnit zřizovatele na kroužek.

05.03.2022

U role Jubilea pro OO se nově přidal filtr na okresy, dále role okres a ZO vidí pouzé své jubilanty. 

 

05.06.2022

U role ZO se přejmenovala kolonka žádanky na žádanky léčiv od ZO. Přidala se možnost volby podle ZO do globálního filtrování. 

05.09.2022

Nově se do hromadného ověření IZR přidalo na pravo oranžové tlačítko Tisk, které umožňuje seznam členů o dotace vytisknout do pdf. 

05.10.2022

Nově se pro roli VKM přidala záložka nástěnka, kde se boudou zobrazovat zprávy pro VKM.

07.03.2022

Přidala se nová automatická funkce a to Smazání hodnot ve statistice vždy k k 1.1.

07.06.2022

Pro roli OO a ZO lze v anketě volit pouze jednu odpověď. 

07.09.2022

Nově v kartě včelařkého kroužku se přidala aktualizace, která při zadávání nového člena do kroužku, po vyplnění datumu umožňuje kliknout na klávesnici ,,Enter'', díky tomu systém dohledá děti.

07.10.2022

Nově se u kroužku přidala možnost nastavit zda časopis půjde na vedoucího kroužku nebo na konkrétní adresu.

Zasilácí adresa časopisu s hodnotami: Nezasílat, Adresu VKM, Adresa vedoucího VKM

09.03.2022

Nově se pro roli OO přidala možnost zasílat zprávy na ZO nástěnku i do jejich e-mailových adres. 

09.06.2022

Nově se u role OO a ZO v záložce stanoviště - export vyšetření změnil název sloupce Vyšetření na Typ vyšetření.

10.10.2022

Nově se u role VKM v taulce prezenční listiny snížil počet volných řádku na dopsání dětí z 10 na 3.

11.03.2022

Přidala se nová automatická funkce a to nezaokrouhlování částky platby při editaci členského příspěvku po uzávěrce. 

11.09.2022

Nově se ke katastrům přidala informace o tom, zda se jedná o bílé místo. Tuto informaci najdete v záložce ostatní - přehled katastrů. 

12.10.2022

Nově se u role ZO a OO v kartě vzdělávací akce přidala záložka ,,všichní přednášející''. 

13.01.2023

Výplata dotace

SZIF automaticky částky zaokrouhluje, ne jako sumární částku, ale jako každou částku u jednotlivého včelaře. Správnou částku požadované dotace se tedy nikdy není možné dopočítat. 

13.03.2022

Nově se pro roli OO zpřístupnil přehled včelařských kroužků. Přidala se stránka "Přehled podle ZO".

13.09.2022

Nově se v detailu stanoviště u včelaře přidal checkbox vedle Počtu na dotaci: Nedodal potvrzení o umístění včelstev.

14.10.2022

Nově se u role ZO a OO v kartě vzdělávací akce provedla změna v souhrném přehledu přednášek, konkrétně se odstranili sloupce: Přednáška, seminář a kurz.

15.03.2022

Nově se do exportu ''Štítky kroužky 105x35'' přidalo pole k vyplnění adresy vedoucího kroužku a doručovací adresy u člena. 

15.09.2022

Nově se na kartu včelaře v Základních informacích přidali tyto checkboxy:

  • Požadavek podal po termínu a datum odevzdání
  • Podal Čestné prohlášení o podporu deminimis přes Portál farmáře SZIF
16.02.2022

U role ZO v záložce stanoviště je přidána možnost zaškrknout všichni bez důvěrníka. Tato funkce pomůže rychleji vyhledávat mezi včelaři, kteří nemají důvěrníka.

 

16.10.2022

Nově se u role ZO v kartě stanoviště záložka seznam léčiv zpřístupnil seznam pouze pro čtení. Obsahuje sloupce: Název, Balení, Hmotnost, Cena, Dotovaná cena.

18.02.2022

Pro větší přehlednost se tlačítko ČASTÉ DOTAZY změnilo na barvu oranžovou.

18.05.2022

Komunikace CIS a IZR Pro zvýšení rychlosti vyřízení dotace 1D připravujeme komnukaci mezi CIS a IZR pro rok 2022. Komumikace pomůže se správností údajů v požadavku na Dotaci 1D.

18.09.2022

Nově se u role ZO, v záložce členské příspěvky přidala tabulka: Historie členských příspěvků za jednotlivé roky

18.10.2022

Nově se u role ZO přidala možnost filtrování podle důvěrníků v souhrnné statistice. 

 

19.03.2022

U dětí je opět nově možnost zaškrtnout, zda má dostávat či nedostávat časopis. 

20.02.2022

Aktualizace na hlavní nástěnky ZO v aktuálním stavu organizace. Pro lepší přehlednost jsme tabulku obsahově přejmenovali takto: 

  1. Řádných členů
  2. Zřizovatelů VKM
  3. Registrovaných členů
  4. Nečlenů
  5. Registrovaných nečlenů
20.10.2022

Proběhla oprava čísla bankovního účtu, které je uloženo u dotace 1.D.

 

21.03.2022

Pro registrační listy byl upraven výběr členů kontrolní komise. 

22.02.2022

Do výpisu stanovišť se doplnila informace o ochraném pásmu. Do filtru ostatní byla doplněna možnost na filtrování podle ochraného pásma. 

22.10.2022

Vedoucí VKM je nově možnost odebrání dítěte v průběhu roku ze včelařského kroužku.

 

23.09.2022

Nově se u role OO aktualizoval formulář pro vytvoření nové členské schůze, v poslední kolonce nyní najdete ,,Usnesení''. Slouží pro kolektivní rozhodnutí schůze.

24.02.2022

Do karty se včalaře se doplnila informace k doručovací adrese: 

"Doručovací adresa slouží k zasílání časopis a veškeré korespondence ke včelaři."

24.10.2022

Členský příspěvek pro sekretariát pro rok 2023 se skládá z příspěvku za člena ve výši 300 Kč a příspěvku za jedno včelstvo 16 Kč. V případě, že je včelař bez včelstev hradí členský příspěvek 300 Kč a za jedno včelstvo 16 Kč.Další příspěvky se již týkají ZO. Všechny příspěvky najdete v CIS.

26.02.2022

V detailu včelaře, pokud jde o ŘÁDNÉHO VČELAŘE je přidána možnost "Převést na kroužek", a to vpravo v levé části. 

26.09.2022

Nově se u Kroužku přidala možnot exportu školínch roků na základě filtrování, pomocí modrého tlačítka ,,Exportovat''.

26.10.2022

Nově se aktualizoval kontaktní formulář na technickou podporu CIS, při zadání chybné e-mailové adresy, systém bude hlásit chybu.

28.02.2022

U role ZO pod tlačítkem "Export dotací (rok)'' se budou nově příspěvky po změně propisovat a odpovídat příspěvkům v přehledu peněžních částek.

Načítání produktů...

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.