Přehled plateb

Záložka členské příspěvky obsahuje aktuální centrální nastavení, které Vás bude informovat o předpisu členských příspěvků pro aktuální rok. Dole pod aktuálním centrálním nastavení si můžete libovolně nastavit příspěvky ve vaší ZO, které se vybírají od včelařů. Veškeré provedené změny je zapotřebí potvrdit kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''.

Dále pak máte možnost stáhnout pdf soubor se seznamem členských příspěvků pomocí kliknutí na oranžové tlačítko ,,Seznam členských příspěvků a dotace 1D''. Jednotlivé seznamy je možné rozdělit podle důvěrníků,,,zaškrtávátkem Rozdělit podle důvěrníků” pod oranžovými tlačítky.

 

Řádný člen hradí dle domluvy všechny nastavené příspěvky příspěvky v ZO.

Registrovaný člen může hradit členské příspěvky do maximální výše, kterou hradí řádný člen. Příspěvek se automaticky počítá za každého včelaře, který je v dané ZO registrovaný a napočítají se mu příspěvky za včelstva, která má na území příslušné ZO a u stanoviště je nastaveno, že se stará ,,cizí ZO”.

Platby za neorganizované včelaře jsou dle domluvy, ale velmi doporučujeme příspěvky od nečlenů vybírat, protože evidenční agenda, vyšetření vzorků a léčení v sobě skrývá velké množství nákladů a času.

Tabulka “PŘEDPIS ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2022” vychází z aktuálních dat a mění se v průběhu roku podle počtů včelstev a včelařů.

 

Záložka dotace obsahuje aktuální centrální nastavení požadované a obdržené dotace na včelstvo, můžete si zde vygenerovat přehled dotaci 1D nebo sumární žádost o poskytnutí dotace 1D. V případě, že vyplácíte dotaci 1.D na účet je připraven ABO soubor, který můžete importovat do banky a nemusíte přepisovat jednotlivé platby. Do ABO souboru jsou generování pouze včelaři, kteří mají zvoleno výplata dotace na bankovní účet. Výplatu 1D hotově,  sdělení o poskytnutí dotace, na konci tohoto řádku po uzavření dotace najdete zde zelené tlačítko ,,Rozeslat sdělení o rozhodnutí dotace''. Po rozeslání zde najdete informaci o tom, kdy bylo rozhodnutí o poskytnutí dotace zasláno. 

Můžete také nahlédnout do přehledu dotaci za minulé roky a možnost zobrazit si dotační dokumenty za minula období.

Další záložkou je zákožka vrácení dotace, ta slouží pouze pro přehled vrácených dotací pro zvolený rok. Ve filtrování si zvolíte rok, který požadujete a kliknete na modré tlačítko Hledat. Po vyfiltrování se Vám níže zobrazí tabulka, která bude seřazena podle jména a příjmení včelaře, počet vrácené dotace za včelstva, suma k vrácení a důvod vrácení, který vždy musíte dodat. Níže máte možnost vyfiltrovaný seznam nechat exportovat do souboru pdf pro přehled vrácených dotací. Přehled vrácené dotace se podepsaný zasílá dle potřeby na sekretariát ČSV.

Záložka Platby slouží pro informaci celkových plateb za vrácení dotace, uzavření včelařských příspěvků a platby v průběhu roku za nové členy. Záložka platby obsahuje dva seznamy, jeden pro přehled položek k zaplacení a druhý seznam již uhrazených plateb. Seznam pro přehled k zaplacení částky slouží pro informaci, co je zapotřebí uhradit, po uhrazení se platba propíše do celkového souhrnu plateb níže. Seznam obsahuje číslo platby, stav platby, zaslat na účet, název platby, rok platby, kdo platbu vytvořil, jaká byla částka a uhrazená částka, dále pak na konci řádku máte možnost rozkliknout ,,Položky'', ,,Částky'' a vygenerovat ,,PDF soubor s pokynem pro platbu''. Modré tlačítko ,,Položky'' zobrazí podrobný detail platby, modré tlačítko ,,Částky'' zobrazí seznam přijatých plateb pro danou platbu. 

V tabulce “Položky k zaplacení” je možnost vygenerovanou platbu odstranit. Možnost se používá v případě, že se jedná o neoprávněnou platbu, nebo se jedná o nového včelaře, který dětí v rámci rodinny členské příspěvky a příspěvky na člena. V případě, že jsou položky k zaplacení v pořádku, je třeba kliknout na zelené tlačítko “Potvrdit platbu”. Tímto krokem se platba se přesune do seznamu plateb k úhradě.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.