Nová žádost

Modul na vygenerování žádosti o vyšetření vzorků měli a varoázy, naleznete v záložce Stanoviště vedle odkazu „Seznam žádostí o vyšetření“.

V modulu lze žádat třemi nezávislými způsoby o vyšetření:

  • pouze na varoázu
  • pouze na mor
  • mor a varoázu současně.

Všechny uvedené způsoby umožňují pracovat s důvěrníky a katastry, případně si zadávat vlastní čísla vzorků a aktuální počty včelstev na jednotlivé vzorky, případně stanoviště. Pro všechny typy vyšetření se vygenerují příslušné dokumenty, které stačí pouze vytisknout a přiložit ke vzorkům odesílaným na laboratoř.

Vyšetření varoáza

V nové žádosti si zvolíme laboratoř, která bude vzorky vyšetřovat. Následně se zvolí osoba, která vzorky odesílá a zárověň bude kontaktní osobou pro zaslání výsledků nebo dotazů od laboratoře.

Další políčka jsou pouze pro usnadnění práce. Zvolíme si datum odběru vzorků a důvod vyšetření - Varoáza. Následně pak už jen vybíráme stanoviště včelařů, kteří odevzdali vzorky.

Pro varoázu systém generuje automaticky pouze jeden vzorek.

Systém automaticky předvyplní číslo vzorku a počet včelstev na vzorek. Obě hodnoty je možné opravit a přepsat na vlastní hodnotu.

Pokud se nám zde liší počet včelstev na vzorek můžeme jej opravit. Editací pole "Počet vzorků" Projdeme si příslušná stanoviště a žádost uložíme modrým tlačítkem.

Pokud se budou v žádosti vyskytovat chyby s označením vzorků, systém na ně upozorní a zobrazí pouze chybná stanoviště, která lze snadno opravit a opětovným stisknutím modrého tlačítka „Uložit“ se celá žádost uloží.

Uloženou žádost najdeme v Seznamu žádostí ve stavu „neodesláno“. Kdykoliv se k ní můžeme vrátit stisknutím tlačítka DETAIL. Po kliknutí na PDF se zobrazí dokumenty, které je potřeba vytisknout, podepsat a přiložit ke vzorkům pro laboratoř. V PDF je zobrazena oficiální žádanka a tabulka s jednotlivými vzorky na vyšetření.

Pokud najdete v PDF chyby, je možné provést úpravy v editaci žádosti pod tlačítkem „Detail“. V případě, že je vše v pořádku, stačí PDF pouze vytisknout, najít si opět žádost v seznamu žádostí a v detailu žádosti provést odeslání do laboratoře zeleným tlačítkem. Vždy odešlete žádost nejen písemně se vzorky, ale i v systému.

Žádost po odeslání do laboratoře se uzamkne a již v ní nelze provádět žádné změny. Lze si jí pouze prohlédnout pomocí PDF nebo tlačítka Detail, kde se po vyšetření zobrazí výsledky.

Výše uvedený postup je vhodný spíše pro malé organizace.

 

Pro velké organizace je možnost pracovat s důvěrníky nebo katastry. Systém seskupí stanoviště po důvěrnících nebo katastrech. Následně pak uživatel může pracovat buď se všemi nebo si může vyfiltrovat příslušný katastr nebo důvěrníka. Tímto způsobem lze zpracovat i velké množství vzorků u velkých organizací.

Vytvoříme novou žádost, nastavíme laboratoř, kontaktní osobu a účel vyšetření – v našem případě varoáza.

Pro naši ukázku si vzorky seskupíme podle katastrů. Vybereme si stanoviště, automaticky se vyplní čísla vzorků.

Po zadání všech potřebných hodnot lze žádost uložit a v PDF souboru zkontrolovat. V případě, že jsme si jisti, že je žádost v pořádku můžeme v editaci stisknout zelené tlačítko „Odeslat do laboratoře“. Po stisknutí tlačítka PDF v seznamu žádostí nezapomeňte vytisknout dokumenty, které odešlete se vzorky.

 

Žádost na vyšetření moru

Klikneme na „Nová žádost o vyšetření“, vyplníme počátení informace a zvolíme si Vyšetření mor a jeho typ, abychom každou hodnotu nemuseli u každého stanoviště vyplňovat samostatně. Následně pak můžeme použít seskupení po katastrech, aby se nám v žádosti lépe orientovalo.

Zaškrtnutím stanoviště se aktivují informace ohledně moru a systém sám nabídne rozdělení podle počtů vzorků. Zeleně podbarvená stanoviště patří do katastrů v ochranném pásmu moru včelího plodu. Nastavení ochranného pásma se provádí v nastavení ZO v záložce Katastrální území. V případě, že je nastaveno pro katastr ochrané pásmo systém automaticky kalkuluje vzorky po 10 včelstvech. V políčku „čísla vzorků“ zobrazí více čísel vzorků a oddělí je čárkou. Stejný počet připraví i v kolonce počet včestev na vzorek, kde je rozdělí počet včelstev rovnoměrně. Vy poté toto rozdělení můžete upravit podle skutečného stavu. Je nutné zachovat pořadí – pro vzorek označený prvním číslem vyplňovat počet včelstev na prvním místě počtu včelstev, pro 2 na druhém atd...

Pokud máme tímto způsobem zadané všechny vzroky stačí vše uložit, zkontrolovat, odeslat v detailu žádosti zeleným tlačítkem do laboratoře, vytisknout PDF a dokumenty poslat s fyzickými vzorky.

 

Mor a varoáza současně

V mnoha organizacích probíhá společné vyšetření na mor a varoázu, proto je zde možnost provést jednu žádost na obě vyšetření.

Opět si klikneme na „Nová žádost o vyšetření“, kde si nastavíme laboratoř, kontaktní adresu a vyšetření na Varoázu a Mor s příslušným typem. Pro větší přehlednost si zvolíme seskupení podle katastrů. Po výběru stanoviště systém automaticky vygeneruje potřebné údaje pro vyšetření varoázy i moru.

Pokud se vyšetření u některého stanoviště liší můžeme zvolit změnit typ vyšetření.

Stanoviště se automaticky přiřadí k příslušnému vyšetření v žádosti. Po uložení si můžeme žádost zobrazit v PDF, zkontrolovat, zda je vše v pořádku.

PDF

Na první straně se zobrazí oficiální žadanka o vyšetření s vybranými typy vyšetření.

V tabulce pro vyšetření varoázy v prvním sloupci – číslo vzorku – jsou uvedeny vždy všechny vzorky pro příslušné stanoviště.

Na konci tabulky je vždy součet počtu stanovišť, vzorků a včelstev.

Každý typ vyšetření má svou samostatnou tabulku.

Pokud je vše v pořádku, otevřeme si žádost tlačítkem DETAIL a dole zeleným tlačítkem odešleme do laboratoře.

 

Mazání žádostí

Chybně vygenerované žádosti budou po určité době automaticky smazány. V případě kolizí a dotazů se prosím obraťte na technickou podporu.

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.