Ukončení a obnovení člena/včelaře

V průběhu fungování ZO dochází k ukončování a obnovování členství (včelaře).

Ukončení člena / včelaře

Pokud potřebujeme včelaře ukončit provedeme jeho vyhledání v seznamu včelařů.  

Rozklikneme včelaře na základní informace a musíme se rozhodnout co chceme se včelařem udělat. 

V případě, že včelař má stále včely a již nechce být člen ČSV je potřeba u něj nastavit status Nečlen a tím je členství v ČSV ukončeno. Je dobré si tohoto včelaře nechat jako nečlena, než ho úplně odstranit ze seznamu.

V případě, že včelař již nemá včely, nebo došlo k úmrtí je potřeba přejít na záložku Ostatní a Ukončení členství. 

Zde je se musí nejprve zadat datum ukončení, pak můžete vybrat důvod ukončení členství.

Na výběr jsou tyto možnosti: 

  • úmrtí

  • vystoupení na vlastní žádost

  • vystoupení na vlastní žádost se zachováním včelstev, 

  • vyloučení

  • jiné, v tomto případě uveďte důvod

 

Při ukončení členství v případě úmrtí je potřeba doplnit ještě datum úmrtí, které může být stejné s datem ukončení. Dále je zde možnost “Informovat o úmrtí v časopise”, pokud si rodina přeje zveřejnit tuto skutečnost v časopise zvolte tuto možnost v opačném případě ji nechte prázdnou.

V případě, že zvolíte důvod vyloučení, nebudete mít možnost si včelaře sami obnovit. Obnovení může provést pouze technická podpora.

U variant ukončení je k dispozici možnost Všechna včelstva zdědí řádný člen, toto se používá v případě, že někdo z rodiny nebo blízkých bude pokračovat se včelařením na zavedených včelstvech. Než však tuto možnost vyplníte je nutné mít nového včelaře založeného. Včelař, který včelstva zdědí nebude platit v průběhu roku žádné příspěvky za zděděná včelstva a nemusí hradit ani členský příspěvek v případě, že ukončený včelař měl řádně uhrazeno.

Poslední kolonka “Vrácení dotace:” je k dispozici pouze v dotačním období a určuje zda se dotace bude nebo nebude vracet.

Pokud máme vše řádně vyplněno můžeme kliknout na červené tlačítko “Zrušit členství” včelař pak následně bude ukončen a již se nebude zobrazovat mezi členy.

 

Obnovení včelaře

V případě, že potřebujeme obnovit již ukončeného člena naši ZO je potřeba použít v globálním filtru možnost “Člen má ukončené členství” a dát Hledat, systém ukáže všechny ukončené včelaře mezi kterými je možno dále filtrovat. Najdeme si včelaře, kterého potřebujeme obnovit a přepneme se na záložku Ostatní a Ukončení členství. Zde máme všechna políčka neaktivní a je zde pouze možnost kliknout na červené tlačítko “Obnovit členství”. Po kliknutí na toto tlačítko se včelař obnoví a již se bude zobrazovat mezi ostatními členy. 

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.