Žádost o dotaci 1D

Před vytvořením žádosti o dotaci 1.D. je nutné aktualizovat informace u jednotlivých včelařů vaší ZO. V sekci členové je zapotřebí projít každého řádného člena a na základě formuláře zkontrolovat zadané údaje v kartě včelaře konkrétně v záložce včelstva, kde musíme v každém stanovišti doplnit počet včelstev:

Aktualizujte prosím celkový počet včelstev a počet pro dotaci 1.D.

 

Pokud by se jednalo o včelaře, který má včelstva na cizím území, je nutné dodat potvrzení o umístění včelstev na cizím území, v případě, že včelař toto potvrzení nedodá, je zapotřebí zaškrtnout checkbox (políčko) ,,Nedodal potvrzení o umístění včelstev'', které najdete v kartě stanoviště vedle políčka ,,počet pro dotaci 1.D.''

 

Jakmile máme vyplněno, vše potvrdíme kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''.

V záložce základní si dole vše můžete nechat ověřit v ČMSCH (IZR), kde kliknete na zelené tlačítko ,,ověřit v IZR''.

Na základě toho zjistíte, zda včelař podal hlášení do ČMSCH, jaký je stav a kdy bylo hlášení podáno.

Ověření v IZR je dostupné pro každého člena pouze 1x za den. Pokud je vše v pořádku a včelař si přeje dotaci zaslat na bankovní účet, zaškrkněte políčko ,,Posílat dotaci na účet'' a doplňtě číslo bankovního účtu do kolonky pro číso bankovního účtu. 

  • Uvedené číslo účtu nemusí být daného včelaře, může se jednat o č. účtu rodinného příslušníka, 
  • dotaci 1.D. Vám doporučujeme vyplácet na účty, protože některé banky jsou schopny dát neziskovým organizacím účet ZDARMA, systém CIS je schopen vygenerovat ABO soubor, který je možné naimportovat do banky, kde následně vzniknou příkazy pro dotaci 1.D. a dotace se bezpečně odešlou včelařům,

  • jde o vaší bezpečnost, protože nemusíte nikde přenášet takto vysokou finanční hotovost a zároveň nemusíte chystat bankovky pro výplatu dotace.

Po zaškrtnutí políčka a vyplnění čísla bankovního účtu, potvrďte změny kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''.

 

V případě, že včelař podal požadavek po termínu je potřeba zaškrtnout políčko ,,Požadavek podal po termínu''

  • zaškrtněte políčko ,,Požadavek podal po termínu'',
  • doplňte termín podání.

Změny potvrďte kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit''.

 

Pokud se jedná o včelaře, který spadá do podpory De Minimis je třeba zaškrtnout políčko ,,Podal Čestné prohlášení o podporu deminimis přes Portál farmáře SZIF”

Změny potvrďte kliknutím na modré tlačítko ,,Uložit a zpět na seznam''.

 

Jakmile máte toto zpracováno u jednotlivých včelařů z Vaší ZO, přejděte do nastavení ZO záložka Dotace, klikněte na modré tlačítko ,,porovnat s IZR'',

zeleně označení včelaři, mají hlášení v pořádku, červeně označení včelaři, hlášení buď nepodali, nebo se jim neshoduje počet včelstev, a proto těmto včelařům nemusí být dotace 1D přiznána.

Červený řádek slouží jako upozornění pro správce ZO, který vyřizuje dotaci, kde se informace dělí na dvě části:
- první je: včelař si žádá na více včelstev než má nahlášeno v IZR, a nebo nepodal hlášení do IZR. Tomuto včelaři nebude z největší pravděpodobnosti přiznána dotace na včelstva, která jsou vyšší než je nahlášeno v IZR.
- za druhé je: včelař si žádá na menší počet včelstev než je v IZR, a zde včelaři bude přiznána dotace na počet, který si žádá.

 

 

Uzávěrku si můžete zkontrolovat pomocí oranžového tlačítka ,,Ukázka uzávěrky''.

 

 

 Pokud je vše v pořádku, kliknete na zelené tlačítko ,,Uzavřít žádost o dotaci 1.D''.

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám prosím zda v nápovědě něco chybí, nebo máme některou část vysvětlit podrobněji.